Pneumatics

Hieronder vallen de volgende diensten:

Het onderzoek door een persluchtspecialist. Hij onderzoekt met behulp van een ultrasoonmeter een persluchtinstallatie vanaf compressor(en) tot en met eindgebruikers op persluchtlekkages en signaleert verbeteringsmogelijkheden in processen. Voor de verbeteringen wordt slimme pneumatiek ingezet, waardoor veel energie bespaard kan worden. De klant kan de rapportage die uit het onderzoek volgt online inzien via het SMC Energy Efficiency Dashboard.

Perslucht multimeter

De perslucht multimeter is in vele maten en soorten leverbaar. Elke perslucht multimeter meet flow en druk. Soms wordt de persluchtmultimeter voorzien van een accupakket zodat deze zonder stroom kan werken en snel een meting bij een productielijn gedaan kan worden. Dataloggers leveren wij in twee soorten: grafische, waarbij direct inzicht wordt gegeven in wat er gemeten wordt en 3G, waarmee de data worden weergegeven op de telefoon of op kantoor achter de computer. De nieuwste perslucht multimeter kan gekoppeld worden aan ons D©ashbord. De perslucht multimeter maken wij klantspecifiek.

D©ashboard, verbuiksmeting

Met behulp van meetinstrumenten worden data vergaard waarmee inzicht verkregen wordt in pneumatische processen. Op dit gebied bestaan vele uiteenlopende mogelijkheden. Meetinstrumenten zoals een flow-, druk- of drukdauwpuntmeter, worden aangesloten op een datalogger zodat deze de gemeten data kan weergeven. De verkregen data maken het mogelijk een proces of installatie te monitoren, waarna bepaald kan worden of het proces goed verloopt dan wel de installatie goed functioneert, of dat optimalisatie nodig is.

Dit proces is aan te bevelen in combinatie met de eerder genoemde perslucht audit. Vooraf moet worden bepaald wat er gemeten moet worden en of er aangeboord moet worden in leidingen om meetinstrumenten te plaatsen. Dan kan men kiezen welk type datalogger voor de meting geschikt is. Bijvoorbeeld een lokale datalogger die na afloop van een meetperiode wordt uitgelezen en wordt geanalyseerd. Hieruit volgt een rapportage. Of een datalogger met een 3G verbinding waarbij de data bij Pneunet op de server worden opgeslagen.

Voordeel is dat wij meekijken en direct al vreemde veranderingen kunnen monitoren en direct mededelen aan de klant. Door middel van een app kan ook de klant live meekijken. Alle meetapparatuur kan gehuurd worden met uitzondering van de boormanchetten die geplaatst worden bij het aanboren van een leiding. Aanschaf is natuurlijk ook mogelijk. Omdat dit per klant verschillend is qua wensen is het niet mogelijk om hier vaste prijzen voor te hanteren.

Om dit succesvol te implementeren bij uw klanten is het van belang dat een van uw medewerkers nauw betrokken wordt bij de installatie en zo meteen leert wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. Onderstaand is schematisch weergegeven hoe wij u als klant optimaal kunnen helpen om volledige controle over uw persluchtinstallatie te verkrijgen.

Vaststellen van de zuiverheidsklasse van de perslucht en opvolgend zorgen dat de productie bij de klant aan de gewenste zuiverheid gaat voldoen, door middel van toepassing van de juiste filtering en droging. Met specialistische apparatuur worden de vaste deeltjes, het vocht en het oliegehalte in de perslucht gemeten. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met SMC Nederland en hieruit volgt een uitgebreide rapportage en advies aan de klant hoe zijn perslucht installatie te verbeteren, om aan de gestelde eisen te voldoen. Dit is met name in de voedselindustrie een belangrijk aspect om voedsel veilig te produceren.

Pneugraph data analyse

Pneugraph analyseert data die op onze server worden opgeslagen. Dit kan alleen in combinatie met onze eigen dataloggers, zoals te lezen onder het kopje ‘D©asboard’. Met dit programma kunnen eenvoudig en snel grote hoeveelheden data worden weergegeven, waarna ingezoomd kan worden op een opvallende verandering in de datapatronen.

Denk hierbij aan pieken die worden veroorzaakt door inschakelende machines of grote lekkages die hiervóór nooit aan het licht zijn gekomen. Gevolg van dit soort situaties zijn hoge kosten door onnodig opstarten van stand-by staande compressoren. Zo bestaan talloze voorbeelden van verlies van energie door persluchtlekkage, inefficiënte aanleg van het leidingnetwerk of afnemers.