Pneunet houdt zich op verschillende terreinen met techniek bezig. Onze afdeling Multitechniek is van huis uit machinebouwer.
Wij bouwen machines en fabriceren zelf onze onderdelen met onze verspaningsmachines, waaronder een CNC freesbank.
Pneunet heeft een engineeringsafdeling die met behulp van het 3D tekenpakket Inventor tekeningen maken voor klanten, en ook voor onze afdeling Pneumatics.

Onze ervaren monteurs voeren de werkzaamheden uit in eigen werkplaats en bij de klanten.
Pneunet engineers hebben alle stappen doorlopen in het veld en zelf machines moeten bouwen.
Mede door deze ervaring, onderscheidt onze afdeling Engineering zich van andere partijen.