Pneunet, Multitechniek, Pneumatics, Engineering

Pneunet houdt zich op verschillende terreinen met techniek bezig. Wij bedenken en ontwerpen oplossingen voor complexe productie-processen en -producten. Duurzaam samenwerken met leveranciers en gebruik van kwalitatieve producten om het beste resultaat te bereiken is onze kwaliteit en begint bij onze ervaren medewerkers.

Op onze website pronken wij niet met de namen van grote en middelgrote bedrijven waar we voor werken. Pneunet werkt niet voor de wapen- en vleesverwerkende industrie. Pneunet is een erkend leerbedrijf.